Sürdürülebilirlik

Portföyümüzdeki ürün grupları ile sürdürülebilir çevre anlayışını mimari tasarımlarda gerek duyulan estetik ile birleştiriyoruz.

İçinde bulunduğumuz ekosistemin bir parçası olarak bugünümüzü yaşarken yarınımızı da gözetmenin önemini düşünmek zorundayız. Sürdürülebilirlik ilkesini iş ve sosyal hayatımızda önceliğimize alarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın sorumluluğunu hepimiz taşıyoruz. Unigen olarak üretim politikalarımızdan, iş modelimiz ve ürün gruplarımızın seçimlerine kadar attığımız her adımda sürdürülebilir politikaları gözeten bir yaklaşımı destekliyoruz.

CARE

modulyss®️ CARE programı sayesinde, kullanım ömrünü tamamlamış poliamid karo halı ürünleri, geri kazanılmış ham maddelere ve ikincil yakıtlara sürdürülebilir şekilde geri dönüştürür. Karo halılardan çıkarılan mineraller, çimento endüstrisine yönelik ham maddeler olarak geri dönüştürür. Böylece karo halıların %50’si geri dönüştürülmüş olur. Geri kalan malzeme, endüstriyel fırınlarda kullanılmak üzere peletlere dönüştürür. Bu geri dönüşüm politikası daha az fosil yakıt kullanımı hedeflenmektedir.

Çevreci Bina Standartları

Günümüzde sürdürülebilir veya 'çevreci' binalar giderek daha önemli hale gelmektedir. Hepimiz kaynaklarımızı daha verimli kullanmanın yollarını bulmalı, bir yandan da daha sağlıklı, enerjiyi verimli kullanan ve sürdürülebilir mekanlar ve binalar tasarlamalıyız. modulyss®️  BREEAM'den LEED'e ve WELL'e kadar, çeşitli çevreci bina standartlarına uymanıza yardımcı olur.

Co2

Toplumumuzu ve gelecek nesilleri tehdit eden küresel ısınma, belki de yeryüzünün karşılaştığı en ciddi sorun. Bu sorunun üstesinden en kısa sürede gelebilmek için hepimiz elinden gelen en iyi çabayı göstermeliyiz. modulyss®️ ile bu küresel zorluğun üstesinden gelmek için birden fazla eylem gerçekleştiriyoruz. İklim projelerini destekleyen ve tamamen karbon salınımını önleyen bir proje oluşturmanızı sağlayan CO2RE girişimimiz de bu projelerden biridir.

Cradle to Cradle Certified

Cradle to Cradle Certified® döngüsel ekonomi için üretilmiş daha güvenli ve daha sürdürülebilir ürünler için dünyaca kabul göre bir standarttır. modulyss®️ Cradle to Cradle Certified® onayı için beş kategoride çevresel ve sosyal performans açısından değerlendirildi.

ecoBack

modulyss®️ ecoBack ile özellikle geri dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmış bir taban çözümünü piyasaya çıkardı. Yani, dönüştürülebilirlik sayesinde döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak istiyorsanız ecoBack sizin için doğru taban olacaktır.

modulyss® ECONYL

modulyss® ECONYL ile Balık ağlarından karolara Modulyss®,Healty Seas’in başlattığı sürdürülebilirlik programına, sorumlu ortak olarak katılmaya karar vermiştir. Healthy Seas hem balık ağlarını topluyor hem de bu balık ağlarının, Avrupa’nın en iyi PA6 halı ipliği üreticisi Aquafil tarafından tasarlanan ECONYL ipliklerine geri dönüştürülmesine ve geri kazandırılmasını sağlıyor.

Genel Geri Dönüşüm

IVC Commercial®️ rüzgar, su, güneş ve havanın gücünden yararlanmanın yanı sıra ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri sorumlu bir şekilde kullanmak için de harekete geçiyor. İhtiyacımız olan kaynakları kullanmanın verimli ve sürdürülebilir yollarını bulmak için her türlü çabayı gösteriyor.

Güneş

IVC Commercial®️ Döşeme Geliştirme Merkezi'nin (FLDC) ikonik simgesi, yenilikçi döşeme çözümlerini icat etmek ve gereken gücü sağlamak için güneş panelleri kullanır. Paneller, FLDC'nin toplam enerji ihtiyacının %40'ını oluşturmaktadır.

Hava

LVT üretmek, Scheldt Projemizden önemli ölçüde soğutma gerektirir, bu nedenle IVC Commercial®️ olarak verimlilik açısından doğal ve biyolojik olarak parçalanabilen gazlar kullanıyoruz. Serbest (veya dinamik) soğutma, ozon tabakası için tamamen güvenlidir ve dış sıcaklık proses suyu sıcaklığından daha düşük olduğunda gerçekleşir.

Rüzgar

2014 yılında IVC Commercial®️, Avelgem'de yerinde bir rüzgar çiftliği inşa etti. Üç türbin her yıl yaklaşık 11.000 MWh yenilenebilir elektrik üretiyor. Bu temiz elektriği Avelgem'deki üretim tesislerimize ve elektrikli kamyonlarımıza güç sağlamak için kullanıyorur ve arta kalanları başkaları için şebekeye geri yüklüyor.

Su

Yüksek kaliteli Heterojen Vinil zeminlerin imalatı, ısıyı emmek için soğutma suyuna ihtiyaç duyar. IVC Commercial®️, Avelgem tesisimiz için ikincil soğutucu olarak nehir suyunu kullanan cesur bir deneye yatırım yaptı. Sadece minimum miktarda enerji kullanılarak, su nehre pompalanır ve doğrudan temas olmaksızın prosesleri soğutmak için termal değişime dayanan kapalı döngü bir akışta tesis çevresinde dolaştırılır.

Atık Yönetimi

Dickson®️'ın merkez ofisi ve üretim sahasından çıkan tüm atıklar tamamen ayrıştırılır. Her yıl belirli geri dönüşüm için yaklaşık 300 metrik ton atık ayrıştırılır. Geri dönüştürülmüş ürünlerimizin malzemelerin %30'unu sağladığı Replay serisini geliştirmek için geri kazanım sistemimizi kullanmıştır.

Su Geri Dönüşümü

İpliklerimizin çözelti boyaması renk haslığını garanti eder ve su tasarrufu sağlar. Suyu kirleten ve tüketen geleneksel boyaların kullanımından kaçınmamızı sağlar. Üretim sürecimizde kullanılan az miktarda su, fabrikamıza yakın yerel atık su arıtma tesisi tarafından tamamen sterilize edilmektedir.

OEKO-TEX

STANDARD 100 by OEKO-TEX, zararlı maddeler için test edilmiş ham, yarı bitmiş ve bitmiş tekstiller için en zorlu etiketlerden biridir. Tüm tekstil ürünlerini her bir işleme aşamasında ve her bir bileşen ve bileşende test eder. Kumaşların kimyasal bileşenleri REACH standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır ve bu nedenle insan ekolojik açısından zararsızdır. Dickson kumaşları bu standartlara uygundur.

Greenovation

Dickson®'ın kumaşları çözeltiyle boyanmış akrilik iplik kullandığından, dokuma işleminde oldukça kirletici bir aşamayı atlarlar. Kumaş işleme süreçlerimiz, ürünlerin kimyasallarla aşırı yüklenmesini önlemek için optimize edilmiştir. Çevre, birçok şirketin endişelerinin merkezinde yer almaktadır. Bu aynı zamanda Dickson için de önemli bir konu haline geldi ve fabrikada halihazırda birçok eylem uygulandı.

Enerji Çözümü

Bugün binalar tarafından tüketilen enerji, Avrupa'daki toplam enerji tüketiminin %44'ünü temsil ediyor ve CO2 emisyonlarının %25'ini oluşturuyor. İklimlendirme sistemleri giderek daha fazla enerji yoğun hale geliyor. Soğutma, ısıtmadan üç kat daha fazla enerji gerektirir.

Greeguard

UL Environment tarafından verilen GREENGUARD sertifikası, iç mekanlar için tasarlanan ürünlerin düşük kimyasal emisyonlar için sertifikalandırıldığını garanti eder ve daha sağlıklı iç ortamların yaratılmasına katkıda bulunur. GREENGUARD GOLD daha da katı sertifikasyon kriterleri sunar ve bir ürünün okullar ve sağlık tesisleri gibi hassas ortamlarda kullanım için kabul edilebilir olmasını sağlar.

Ürün Yaşam Döngüsü

GreenOvation yaklaşımı, tüm ürünler için kullanım ömrünün sonunu dikkate alır. Kenar iplikleri, endüstriyel filtreler, yalıtım ürünleri ve dış mekan halıları üretmek için kısmen geri dönüştürülür.

Bizden Haberler